Startsida

Mellan Peggy Lee och Beyoncé.

Vi arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

En pappa hjälper sitt lilla barn upp för en rutschkana.
Myten om hur Irving Berlin rasade över en "profane parody".

Dags att gå från ord till handling?

Du som är arbetsgivare ansvarar för att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder. Använd vår digitala guide som hjälper dig att komma igång med det förebyggande arbetet på din arbetsplats!

Gå till guiden om aktiva åtgärder
Ung kvinna tittar bestämt in i kameran.
Dag 348 med Elvis: Santa Lucia

Dags att gå från ord till handling?

Du som är arbetsgivare ansvarar för att förebygga diskriminering med aktiva åtgärder. Använd vår digitala guide som hjälper dig att komma igång med det förebyggande arbetet på din arbetsplats!

Gå till guiden om aktiva åtgärder
Händelserna, personerna, datumen.
Ett band stort nog för båda två
Dag 366 med Elvis: Let us pray

Orättvisa är inte alltid diskriminering

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att någon missgynnas eller kränks och att det har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Lär dig mer om diskriminering