Hem

 


1987: 2 dagar. Poul Schlüter, Det Konservative Folkeparti.
ITALIER Do217 K2 MED HENSCHEL 293A KG 100 1 72 rödo att visa