Varför slukar Vintergatans svarta hål materia i rekordfart?

Partierna i otakt med väljarna om vinster i välfärden

Den folkliga opinionen mot vinster i välfärden är stark. Samtidigt finns det en trygg riksdagsmajoritet för fortsatta vinster. - Partierna går i otakt med sina egna väljare, säger ekonomihistorikern John Lapidus vid Göteborgs universitet.

De lärde en ung arg muslimsk man att bli sprängmedelsexpert
En av Danmarks största artister, Kim Larsen, är död.

Varannan vill sluta i äldreomsorgen

Hälften av de som arbetar i äldreomsorgen överväger att sluta sitt arbete. Det är en markant försämring i jämförelse med hur det såg ut för tio år sedan, visar en undersökning från Stockholms universitet. Inget annat nordiskt land visar sådana alarmerande siffror.

Rätt mat för hjärnan

God rörlighet och fysiskt välbefinnande blir allt viktigare med åren. Och för att nå dit är livsstilen avgörande. Men det är inte bara viktigt att röra på sig och att ha ett socialt nätverk, bra kostvanor lägger grunden för att aktivt åldrande.

Grundskyddet för pensionärerna ses över

Nu tar regeringen tag i grundskyddet i för ålderspensionen. En intern arbetsgrupp ska se över de olika delarna i grundskyddet, exempelvis garantipensionen och bostadstillägget. Utredningen ska pågå under ett år. Samtliga sex partier som står bakom pensionsöverenskommelsen är överens om att det behövs en översyn.

Traxxas 1 16 e Rally VXL Keramiskt förslutet bäringaskit

Låga födelsetal och en åldrande befolkning är ett växande problem i Italien. Allt fler äldre behöver omvårdnad, vilket oftast sker i hemmen eftersom äldrevården är dåligt utbyggd och en placering på hem fortfarande ses som en sista utväg om det inte finns några levande släktingar. Badante kallas kvinnorna, oftast från Östeuropa, som vårdar de äldre.

Vd:n: ”Kundlanseringarna börjar trilla in.” Hudora 39 40 Multi-färgad

Erik, 91, slutar med flaggan i topp

I ett helt år gick Erik Berger och grämde sig. Han avslutade sin unika racerförarkarriär i fjol med att krascha. Alltså gjorde världens äldsta racerförare comeback i år, 91 år gammal.